Valpeplaner

Vi planlegger parring av Freidige Ulla sommer/høst 2014

 

 

Ved ønske om mer info ta kontakt på mail

Evnt valpeintresser ønsker vi en utfyllende E-post kennel@vinterborgen.com

 

Trykk her For å se våre tidligere kull

 

 

Vårt oppdrett er basert på raseklubb og Norsk kennel klubbs  regler og anbefalinger.

Følgene anbefalinger og regler er gjeldene:

Regler for avl og oppdrett

 
Norsk Polarhundklubbs regler og retningslinjer for 
avl og oppdrett


Her finner du:

  • NP's krav til oppdretter
  • NP's krav til avlsdyr
  • NKK's etiske retningslinjer for avl og oppdrett

Krav til oppdretter

Avlsrådet kan og bør benyttes til innhenting av faktaopplysninger og til å bidra med råd til de oppdrettere som ønsker det. Oppdretteren er selv ansvarlig for å drive en forsvarlig avl og for det resultat som avlen frembringer.

1. Avl og oppdrett skal foregå i henhold til Norsk Kennel klub’s (NKK) etiske grunnregler for avl og oppdrett (se under). Oppdretter må være medlem av Norsk Polarhundklubb (NP) og ha betalt medlemsavgift for inneværende år.

2. Oppdretter forplikter seg til å drive sitt oppdrett i samsvar med NP’s formålsparagraf for å bevare rasen og dens egenskaper. Oppdrettere skal lojalt følge de avlsrestriksjoner som til enhver tid gjelder for å redusere forekomsten av arvelige sykdommer.

3. Oppdretter skal varsle paringer til avlsrådet, kullet kommer da på valpelisten. Hvis valpefødsel ikke er meldt avlsrådet innen 75 dager etter paringsdato strykes kullet fra listen.

4. Oppdretter plikter å registrere valpene i NKK’s register eller et tilsvarende register godkjent av NKK innen 6 måneder etter fødselsdatoen.

5. Dersom det av helt spesielle grunner er behov for å fravike NP’s regler for avl og oppdrett skal oppdretter/hannhundeier søke avlsrådet om dette i god tid før paring og vedlegge dokumentert begrunnelse. Evt. paringer må ikke foretas før det foreligger skriftlig dispensasjon fra avlsrådet. Styret er ankeinstans.

 

Krav til avlsdyr i rasen Samojed

1. Avlsdyr skal være registrert i NKK eller i registre godkjent av NKK.

2. Individer som ikke er friske på paringstidspunkt må ikke pares. Individer som lider av, eller beviselig er bærere av alvorlige arvelige sykdommer eller defekter, skal ikke benyttes i avl.

3. Individer som benyttes i avl skal ha rasetypisk godt temperament og bruksegenskaper i henhold til rasens opprinnelse.

4. Avlsdyr skal være stilt på offisiell/godkjent utstilling minst en gang og oppnådd tilfredsstillende premiering, minimum ”good” etter fylt 1 år.

5. Avlsdyr skal være HD-røntget og avlest med A eller B.

6. Tisper må være minimum 24 måneder og hannhunder 18 måneder på paringstidspunktet. Tisper må ikke ha fylt 6 år ved fødsel av sitt første kull.

7. En tispe kan få registret maksimalt 5 kull etter seg og parring skal ikke finne sted etter at tispen har fylt 8 år. Dette kan kun frafravikes ved tillatelse gitt av NKK.

8. For frossen sæd etter utenlandske eller avdøde hannhunder må avlskrav ved tapping være oppfylt.

Rasespesifikke krav for samojed

1. Avlsdyr skal undersøkes for arvelige øyelidelser og ha gyldig øyelysingsattest ved paringstidspunktet. Hunder med utviklingskatarakt (arvelig katarakt) skal ikke brukes i avl. Et av foreldredyrene skal ha utført gonioskopi én (1) gang uten anmerkning. For andre lidelser skal øyelysernes generelle og rasespesifikke anbefalinger følges.


Krav til avlsdyr i rasen Alaskan Malamute

1. Avlsdyr skal være registrert i NKK eller i registre godkjent av NKK.

2. Individer som ikke er friske på paringstidspunkt må ikke pares. Individer som lider av, eller beviselig er bærere av alvorlige arvelige sykdommer eller defekter, skal ikke benyttes i avl.

3. Individer som benyttes i avl skal ha god mentalitet og bruksegenskaper.

4. Avlsdyr skal være stilt på offisiell/godkjent utstilling minst en gang og oppnådd tilfredsstillende premiering, minimum 1AUK eller 2AK.

5. Avlsdyr skal være HD-røntget og avlest FRI.

6. Tisper må være min. 24 måneder og hannhunder 18 måneder på parringstidspunktet. Tisper må ikke ha fylt 6 år ved fødsel av sitt første kull.

7. Etter 3 kull eller 15 valper skal avlsdyr avkomsgranskes. Hannhunder skal også granskes etter 5 kull eller 25 valper. Resultatene fra granskingene må ikke være dårligere enn gjennomsnitt for rasen ifølge NKK’s register. Avkomsgranskingen foretas av de respektive avlsråd.

8. Tisper skal ikke føde valper på to påfølgende løpetider dersom disse finner sted innenfor en 12 måneders periode og de kan få maksimalt 5 kull. Parring skal ikke finne sted etter at tispen har fylt 9 år.

9. Avlsdyr skal være øyelyst fri for arvelig katarakt etter fylte 12 måneder og i løpet av de siste 12 måneder for paringsdato. Øyenlysing for norskeide hunder skal være foretatt i Norge. For hunder som er registrert i, eller importert fra andre land etter fylte 12 måneder, gjelder hjemlandets øyenlysingsresultat.

10. For frossen sæd etter utenlandske eller avdøde hannhunder, må øyenlysingen være gyldig da tapping fant sted.

 

Norsk Kennel Klubs
etiske retningslinjer
for avl og oppdrett
Vedtatt av NKKs Hovedstyre
19. 2. 1997 - revidert 17. 2. 1999
- revidert 20.6. 2000.

Til topp av siden

Kennel Vinterborgen